OBOZY

CENA:420€ (przejazd, 7 noclegów, FB,
instruktorzy, ubezpieczenie)
bif4